ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λογιστικο Γραφειο φορολογικες υπηρεσίες Μισθοδοσια  
Δημοσιεύση Ισολογισμών Εναρξη Επιχειρησεων Κλεισιμο Εταιρειων  

εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών

το πλεονέκτημα της εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών πέρα από το ότι απαλλάσσεστε από τα πρόστιμα μη υποβολείς δηλώσεων ΦΠΑ κλπ μετά την ημερομηνία διακοπής ειναι ότι μπορείς να κάνετε αίτηση για επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος.


ο πραγματικός χρόνος διακοπής των εργασιών της επιχείρησης
Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου διακοπής εργασιών, θα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, τα εξής στοιχεία:

α) Η μη έκδοση και η μη λήψη στοιχείων του ΚΒΣ κατά το κρινόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών και η μη ύπαρξη κάθε είδους εγγραφών στα τηρηθέντα βιβλία κατά το ίδιο διάστημα.

Ειδικά για τη μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, θα ζητείται σε κάθε περίπτωση σχετική επιβεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα VIES της Διεύθυνσης ΦΠΑ.

β) Η μη άσκηση από το συγκεκριμένο επιτηδευματία επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το ίδιο διάστημα.


Διακοπή εργασιών θα γίνεται δεκτή και στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α,, εφόσον από τα πραγματικά περιστατικά ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. διαπιστώνει με βεβαιότητα τον πραγματικό χρόνο της διακοπής εργασιών.

Λογιστικό γραφείο Πρωτογένους 5 Μοναστηράκι

oikonomotexnikh@gmail.com 2109244498 Σωτήρης 6977384515 Δήμος   6986928989 χάρτης
Φορολογικη Δηλωση 2015 Μισθωτηριο Υποβολή Συντάξεων  
Επίδομα Θέρμανσης Επίδομα παιδιών Α21 Ε9  
    ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ